บริษัท จุติมนต์ จำกัด
ที่อยู่:
598/9 ซ.พหลโยธิน 62 ถนน พหลโยธิน
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 02-5317111
แฟกซ์: 02-5318666
เบอร์มือถือ: 086-304 5444,088-6118008
http://www.chutimont.co.th

 Map1


Map 2


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จรัญ  รอดพิรุณ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่วนสนับสนุน
ศิวะเทพ   ธรรมโกรัง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง
ชัยยุทธ  ส่องแสง


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
จงรักษ์  บุตรสีทา
วิศวกรที่ปรึกษา
จักรกฤษณ์   จุลมนต์
สัญญา   สุรเมธี
พนักงานรวมทั้งสิ้น 46 คน

สถาบันการเงิน
ธนาคาร  กรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน)
สาขา  บางเขน
ธนาคาร  เอเชีย  จำกัด  (มหาชน)
สาขา  พหลโยธิน  กม. 26

 

ข่าวสารภายในบริษัท